Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Klin zwyżkujący (2019-07-26)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 5 sierpnia 2019. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na spadek do 7400,00 na ok. .

REKLAMA