Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Klin zwyżkujący (2019-11-13)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 24 lutego 2020. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 7910,00 na .

REKLAMA