Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Klin zwyżkujący (2019-12-10)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 28 stycznia 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 8270,00 na .

REKLAMA