Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Kanał zwyżkujący (2019-12-12)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji zwyżkującego kanału został osiągnięty 27 stycznia 2020. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 8312,92 na ok. .

REKLAMA