Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-12-19)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 28 stycznia 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 8270,00 na ok. .

REKLAMA