Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-12-19)

REKLAMA