Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trójkąt zniżkujący (2019-12-30)

Podczas sesji 27 stycznia 2020 doszło do wybicia dołem formacji zniżkującego trójkąta, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 8143,89 na ok. .

REKLAMA