Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Klin zniżkujący (2020-01-27)

W trakcie sesji 4 lutego 2020 doszło do wybicia w górę z formacji zniżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na wzrost do 9035,00 na ok. .

REKLAMA