Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trójkąt (2020-01-06)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji trójkąta został osiągnięty 21 lutego 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 8201,39 na ok. .

REKLAMA