Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-02-03)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 24 lutego 2020. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na spadek do 7595,00 na .

REKLAMA