Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2020-02-06)

W trakcie sesji 21 lutego 2020 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 7660,00 na ok. .

REKLAMA