Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu wzrostowego (2020-05-25)

Podczas sesji 22 czerwca 2020 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA