Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu wzrostowego (2020-05-25)

REKLAMA