Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trójkąt (2020-07-22)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji trójkąta został osiągnięty 26 października 2020. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 5391,00 na ok. .

REKLAMA