Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójne dno (2020-07-27)

29 lipca 2020 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 7570,00 na .

REKLAMA