Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu wzrostowego (2020-07-27)

REKLAMA