Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu wzrostowego (2020-07-27)

Podczas sesji 15 października 2020 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA