Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Chorągiewka (2020-09-10)

Podczas sesji 11 września 2020 doszło do wybicia dołem formacji chorągiewki, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na spadek do 6200,94 na ok. .

REKLAMA