Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-10-16)

W trakcie sesji 23 października 2020 doszło do wybicia w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 4550,00 na ok. .

REKLAMA