Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-10-16)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 9 listopada 2020. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 7490,00 na ok. .

REKLAMA