Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Opór (2021-02-11)

W trakcie sesji 15 lutego 2021 opór został przebity. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA