Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2021-03-30)

REKLAMA