Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójny szczyt (2021-04-15)

REKLAMA