Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Klin zwyżkujący (2021-04-23)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 5 maja 2021. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 10143,64 na ok. .

REKLAMA