Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójny szczyt (2021-07-22)

REKLAMA