Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójny szczyt (2021-07-27)

Podczas sesji 2 sierpnia 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 15597,16 na ok. .

REKLAMA