Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2021-08-26)

REKLAMA