Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2021-08-26)

Formacja RGR została wypełniona 7 października 2021. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 12165,80 na ok. .

REKLAMA