Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójny szczyt (2021-09-14)

REKLAMA