Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2021-10-07)

Cena docelowa po wybiciu z formacji RGR została osiągnięta 7 października 2021. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 12212,05 na ok. .

REKLAMA