Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Szybki wzrost (2021-12-14)

Target po wybiciu w dół z formacji szybkiego wzrostu został osiągnięty 24 lutego 2022. W dniu wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 9903,00 na ok. .

REKLAMA