Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójne dno (2022-02-15)

Target po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 23 lutego 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 13016,42 na .

REKLAMA