Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Klin zniżkujący (2022-02-16)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 23 lutego 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix wyznaczył szanse na spadek do 13798,67 na ok. .

REKLAMA