Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-02-18)

Cena docelowa po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina została osiągnięta 23 lutego 2022. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 13390,00 na ok. .

REKLAMA