Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójne dno (2022-02-09)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 23 lutego 2022. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 13192,47 na ok. .

REKLAMA