Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2022-03-31)

13 maja 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA