Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2022-04-22)

W trakcie sesji 17 maja 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA