Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu wzrostowego (2022-06-21)

Podczas sesji 24 czerwca 2022 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA