Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu wzrostowego (2022-08-11)

REKLAMA