Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2022-08-17)

REKLAMA