Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trójkąt (2022-08-17)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji trójkąta został osiągnięty 6 września 2022. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 7869,50 na .

REKLAMA