Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2022-08-26)

10 listopada 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA