Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trójkąt (2022-08-08)

W trakcie sesji 30 sierpnia 2022 doszło do wybicia z formacji trójkąta, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 6720,00 na ok. .

REKLAMA