Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójne dno (2022-10-04)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego dna została osiągnięta 21 grudnia 2022. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 10215,00 na ok. .

REKLAMA