Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trzy zwyżkujące dołki (2022-11-23)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji trzech zwyżkujących dołków został osiągnięty 10 stycznia 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 12024,33 na .

REKLAMA