Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-02-21)

Podczas sesji 6 marca 2023 zaszło wybicie z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 10561,33 na .

REKLAMA