Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójne dno (2023-03-02)

Formacja podwójnego dna została wypełniona 27 kwietnia 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 10810,00 na .

REKLAMA