Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-04-03)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 27 kwietnia 2023. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 10430,00 na .

REKLAMA