Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2023-04-03)

W trakcie sesji 12 kwietnia 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA