Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójny szczyt (2023-06-28)

W trakcie sesji 3 sierpnia 2023 formacja podwójnego szczytu została potwierdzona, przy wolumenie średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował szanse na spadek do 11550,00 na ok. .

REKLAMA