Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójny szczyt (2023-06-06)

9 czerwca 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 17383,66 na ok. .

REKLAMA