Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trzy zwyżkujące dołki (2023-08-24)

W trakcie sesji 16 listopada 2023 zaszło wybicie w górę z formacji trzech zwyżkujących dołków. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 19453,02 na ok. .

REKLAMA