Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Opór (2023-09-26)

W trakcie sesji 14 listopada 2023 opór został pokonany, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA