Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trójkąt (2023-09-29)

Podczas sesji 3 listopada 2023 zaszło wybicie w górę z formacji trójkąta, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na wzrost do 16904,74 na ok. .

REKLAMA