Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2023-09-07)

REKLAMA