Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Linia trendu spadkowego (2023-09-07)

W trakcie sesji 3 listopada 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA